CBS Nakladatelství ve spolupráci s Klubem českých turistou vydalo skládanou Cykloturistickou mapu MORAVSKO-SLOVENSKÉ POMEZÍ pro společný přeshraniční projekt „Rozvoj sítě cyklistických cest pod Velkou Javořinou“.

Účelem této mapy je zvýšení cykloturistické atraktivity příhraničního regionu pod Velkou Javořinou, která je jako nejvyšší vrchol Bílých Karpat známým symbolem setkávání Čechů a Slováků. Informace v mapě seznámí návštěvníky tohoto regionu s historií, kulturou, památkami i přírodou. Toto kulturní i přírodní dědictví popisuje turistické cíle z České a Slovenské republiky, které je možné navštívit.

Mapovou část tohoto regionu v měřítku 1 : 60 000 doplněnou o cykloturistické trasy dodalo KČT, na informační straně, která popisuje 24 vybraných turistických cílů z České a Slovenské republiky, se podílely obce Stará Myjava, Poriadie a Suchá Loz.

Texty jsou v češtině, slovenštině a němčině.

Cykloturistická mapa MORAVSKO-SLOVENSKÉ POMEZÍ
https://www.kct-mapy.cz/interaktivni-mapy/cykloturisticka-mapa-moravsko-slovenskeho-pomezi/
https://www.kct-mapy.cz/interaktivni-mapy/cykloturisticka-mapa-moravsko-slovenskeho-pomezi/

Právě vychází další aktualizovaná turistická mapa KČT č. 27 ORLICKÉ HORY, která je další mapou s unikátní aplikací Map Explorer. Ta z této papírové mapy udělá velký interaktivní displej.

KČT č. 27 ORLICKÉ HORY

Orlické hory

Krajina Orlických hor si vás určitě podmaní, má své kouzlo i romantickou atmosféru. Táhlý hřeben hor bez velkých vrcholů, kvetoucí louky a pastviny se vzácným chřástalem polním a kvetoucími hořečky, lesy a rašeliniště, ale i malebná údolí s chalupami.

Z dálky jsou Orlické hory vidět jako jednolitá součást lesnaté hradby Čech. Kdo k nim ale zavítá blíž, je překvapen malebně členitou krajinou. Plochý hřbet bez výraznějších vrcholů a hluboká údolí plná bystřin a říček jsou typickými rysy zdejších hor. K CHKO Orlické hory patří stejně neodmyslitelně jako rozsáhlé porosty bledule jarní, kterou má chráněná krajinná oblast ve znaku. Dalšími přírodními klenoty jsou zdejší horské louky, rašeliniště a podhorské smilkové trávníky.

Jednu z nejlepších možností, jak poznat krásy přírody Orlických hor, poskytuje značená dálková turistická trasa, tak zvaná Jiráskova cesta. Na území CHKO Orlické hory vede v délce 42 km, prochází po hlavním hřbetu hor a v její blízkosti se nachází nejcennější části zdejší přírody. Do CHKO Orlické hory vstupuje Jiráskova cesta v Zeleném údolí u Olešnice v Orlických horách, odkud stoupá k rozhledně na Vrchmezí. U česko-polské hranice vede skrz národní přírodní rezervaci Bukačka a nedaleko rozhledny na Velké Deštné (1115 m n. m.) kopíruje hranici přírodní rezervace Jelení lázeň. Trasa vede také okolo přírodní památky U Kunštátské kaple, přírodní rezervace Komáří vrch, přírodní rezervace Černý důl a přírodní památky Rašeliniště pod Předním vrchem. Konec Jiráskovy cesty v CHKO Orlické hory prochází přes přírodní rezervaci Zemská brána.

Při poznávání CHKO Orlické hory se můžete nechat vést také jednou ze čtyř naučných stezek. Naučné stezky doprovázejí informační panely a na několika místech i interaktivní prvky určené pro děti. Většina informačních panelů je u naučných stezek instalována pouze od jara do podzimu, aby se zabránilo jejich poškození během zimy. Jediná celoročně instalovaná naučná stezka vede v přírodní rezervaci Zemská brána.

KČT č. 27 ORLICKÉ HORY

Všechny lokality popsané v textu jsou v mapě shodným způsobem zvýrazněné (podtržení, zarámování nebo podbarvení v téže barvě). Zadní strana je věnována seznámení se se zajímavými místy zakreslenými v mapě, případně s celým regionem, nově zde najdete i prezentace partnerů, kteří se na vzniku aktualizované mapy podíleli. Jako bonus je zde abecední rejstřík, který vám umožní najít libovolné v textu popsané heslo i jeho polohu na mapě.

KČT č. 27 ORLICKÉ HORY

Mapa prošla kompletní podrobnou aktualizací každé lokality, v mapě jsou zaznačené:

Tato mapa se vám nikdy nevybije, nikdy neztratí signál a ještě se stane příjemnou vzpomínkou na prožité chvíle v přírodě.

Obec Třemošná si od CBS Nakladatelství nechala vyrobit novou skládanou katastrální mapu své obce. Tento typ mapy není nic neobvyklého, vyrábíme ho i pro další obce v České republice. Zajímavostí je, že si obec nechala na zadní stranu mapa katastru dát krásnou malovanou mapu okolí Třemošné. Mapa tak bude užitečná nejen pro návštěvníky obce, ale poskytne "malovaný" pohled na zajímavosti v okolí.

Přejeme všem občanům obce i návštěvníkům, ať mapa dobře slouží k poznávání tohoto regionu.

Katastrální a malovaná mapa Třemošná a nejbližší okolí

Katastrální a malovaná mapa Třemošná a nejbližší okolí

Právě vychází další aktualizovaná turistická mapa KČT č. 9 PODŘIPSKO, která je druhou mapou s unikátní aplikací Map Explorer. Ta z této papírové mapy udělá velký interaktivní displej.

Nechte mapu promluvit

Papírová mapa je nepostradatelným pomocníkem každého cestovatele a turisty. K vybranému cíli vám ukáže nejen správný směr, ale také všechny možné varianty tras, které vás tam zavedou.

Ne z každé ale můžete vyčíst, co je na vybrané trase skutečně zajímavé a kde by bylo dobré se na chvíli zastavit, přestože zajímavá místa zvýrazněná jsou. Jistě, můžete si předem vše nastudovat. Ale co když bude váš výlet okamžitým nápadem a čas k vyhledávání informací mít nebudete?

Tehdy nastane ta pravá chvíle použít aplikaci Map Explorer a zaměřit svůj chytrý telefon na místa, která vás zajímají. V tom okamžiku se na displeji objeví všechny zájmové body na vaší trase – přírodní a turistické zajímavosti , památky, muzea, obce či vodní plochy a mnohé další.

A pak už je to na vás. Vyberete si na displeji to, co by vás mohlo zajímat, kliknete na uvedený bod a zobrazí se vám fotografie, popis a odkaz na webovou stránku nebo video, kde se o daném místě můžete dozvědět vše potřebné. Zároveň si sami můžete v kategoriích nastavit to, co zajímá právě vás a která místa byste chtěli vidět vy. Prostřednictvím aplikace tak můžete spatřit a poznat mnohem více než kdy dříve, protože v terénu popis zajímavého a v mapě zvýrazněného místa mnohdy z různých důvodů chybí.

A jak na to? Stačí si do svého telefonu stáhnout Map Explorer a pak naskenovat čárový kód mapy, která tuto aplikaci podporuje. A jakmile se pustíte do objevování, zjistíte, že i mapa může někdy promluvit.

Nyní můžete nechat promluvit i novou aktualizovanou mapu č. 9 PODŘIPSKO

Aktualizovaná turistická mapa KČT č. 9 PODŘIPSKO

Podřipsko

Krajina mezi dolním Povltavím, Slánskem, dolním Poohřím a Roudnickem je tradičně známa pod souhrnným názvem Podřipsko. Tato oblast se ovšem prolíná i s dalšími přirozenými celky. Přesto již podle slov Pavla Stránského (1583–1657), autora prvního úplného popisu Čech, se k hoře Říp (456 m) hlásí veškerá místa, ze kterých je možno tuto nejpamátnější horu spatřit.

Území této mapy je tvořeno nížinami Dolnooharské tabule, členitým reliéfem Pražské plošiny a zčásti Středolabskou tabulí. Mnoho potoků, které odvádějící vody z převážně polnohospodářského a většinou jen v okrajových částech poněkud zalesněného kraje, zde směřuje k řekám Vltava, Labe a Ohře. Podnebí je zde mírné a relativně teplé, ovšem na Slánsku s nejnižšími průměrnými srážkami u nás.

Osídlení tohoto regionu lze sledovat od pravěkých dob. Podřipsko je však především spjato s prvopočátky naší historie, jak dokládá zejména pověst o příchodu kmene Čechů na Říp. Budeč a Levý Hradec pak náležely k sídlům, ze kterých (spolu s Prahou) vytvářeli Přemyslovci jednotný stát. Roudnice nad Labem byla po staletí útočištěm nejvyšších církevních představitelů země a Slaný od 14. stol. střediskem krajské správy. Husitské hnutí, pobělohorská doba a války v 18. stol. výrazně dolehly na toto území, které se naopak dočkalo nevšedního průmyslového a dopravního rozmachu od pol. 19. stol. Tehdy se také Podřipsko stalo nositelem vlasteneckého uvědomění, vzešlo odtud mnoho vynikajících osobností a uchovalo se nemálo památek.

Aktualizovaná turistická mapa KČT č. 9 PODŘIPSKO

Všechny lokality popsané v textu jsou v mapě shodným způsobem zvýrazněné (podtržení, zarámování nebo podbarvení v téže barvě). Zadní strana je věnována seznámení se se zajímavými místy zakreslenými v mapě, případně s celým regionem, nově zde najdete i prezentace partnerů, kteří se na vzniku aktualizované mapy podíleli. Jako bonus je zde abecední rejstřík, který vám umožní najít libovolné v textu popsané heslo i jeho polohu na mapě.

Aktualizovaná turistická mapa KČT č. 9 PODŘIPSKO

Mapa prošla kompletní podrobnou aktualizací každé lokality, v mapě jsou zaznačené:

Tato mapa se vám nikdy nevybije, nikdy neztratí signál a ještě se stane příjemnou vzpomínkou na prožité chvíle v přírodě.

Aktualizovaná turistická mapa KČT č. 33 KŘIVOKLÁTSKO a RAKOVNICKO je první mapou, která podporuje unikátní aplikaci Map Explorer, která z mapy udělá velký interaktivní displej.

Nechte mapu promluvit

Papírová mapa je nepostradatelným pomocníkem každého cestovatele a turisty. K vybranému cíli vám ukáže nejen správný směr, ale také všechny možné varianty tras, které vás tam zavedou.

Ne z každé ale můžete vyčíst, co je na vybrané trase skutečně zajímavé a kde by bylo dobré se na chvíli zastavit, přestože zajímavá místa zvýrazněná jsou. Jistě, můžete si předem vše nastudovat. Ale co když bude váš výlet okamžitým nápadem a čas k vyhledávání informací mít nebudete?

Tehdy nastane ta pravá chvíle použít aplikaci Map Explorer a zaměřit svůj chytrý telefon na místa, která vás zajímají. V tom okamžiku se na displeji objeví všechny zájmové body na vaší trase – přírodní a turistické zajímavosti , památky, muzea, obce či vodní plochy a mnohé další.

A pak už je to na vás. Vyberete si na displeji to, co by vás mohlo zajímat, kliknete na uvedený bod a zobrazí se vám fotografie, popis a odkaz na webovou stránku nebo video, kde se o daném místě můžete dozvědět vše potřebné. Zároveň si sami můžete v kategoriích nastavit to, co zajímá právě vás a která místa byste chtěli vidět vy. Prostřednictvím aplikace tak můžete spatřit a poznat mnohem více než kdy dříve, protože v terénu popis zajímavého a v mapě zvýrazněného místa mnohdy z různých důvodů chybí.

A jak na to? Stačí si do svého telefonu stáhnout Map Explorer a pak naskenovat čárový kód mapy, která tuto aplikaci podporuje. A jakmile se pustíte do objevování, zjistíte, že i mapa může někdy promluvit.

Nyní můžete nechat promluvit novou aktualizovanou mapu č. 33 KŘIVOKLÁTSKO a RAKOVNICKO

33 KŘIVOKLÁTSKO a RAKOVNICKO, 8. vydání 2023

Křivoklátsko a Rakovnicko

Území zobrazené na mapě náleží 4 celkům Poberounské soustavy (subprovincie): Křivoklátské vrchovině (vých. a jv. část), Rakovnické pahorkatině (záp. a sz. část), Plaské pahorkatině (jz. část) a Džbánu (sev. okraj mapy v okolí Nového Strašecí). Nepatrným výběžkem sem (do prostoru Zdic) zasahuje i Hořovická pahorkatina.

Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko

Byla vyhlášena v r. 1978 na rozloze 628 km2. Jako přírodovědecky vysoce hodnotné území byla zařazena do sítě biosférických rezervací UNESCO. Chrání jedinečná společenstva ve velmi členitém terénu podél řečiště Berounky a jejích přítoků – různé typy doubrav, lesostepi, stepi i zvláštní společenstva skalních výchozů. Zdejší flóra i fauna je bohatá na vzácné a ohrožené druhy. Území je hodnotné i z geologického a geomorfologického hlediska, o čemž svědčí bohaté nálezy fosilií i výskyt různých forem zvětrávání a odnosu hornin (např. mrazové sruby). Lze navštívit jen ta chráněná území, která jsou přístupná po vyznačených turistických trasách – vybočení z tras je zakázáno! Zákaz sběru rostlin, živočichů, nerostů i fosilií!

Národní geopark Barrandien

Nejrozsáhlejší geopark v ČR, zahrnující území CHKO Brdy, Český kras a Křivoklátsko, získal certifikát v r. 2020. Oblast o rozloze 4316 km2 zasahuje do 3 krajů – Hlavní město Praha (26 km2), Středočeský kraj (2209 km2) a Plzeňský kraj (1842 km2) – a je rozdělena do 5 oblastí (Praha, Berounsko, Brdy, Rakovnicko a Plzeňsko). Mimořádně cenná je pestrá mozaika geologických a paleontologických zajímavostí z období starších prvohor (kambrium, ordovik, silur a devon) včetně celosvětově významné hranice silur–devon.

Více na www.geoparkbarrandien.cz

33 KŘIVOKLÁTSKO a RAKOVNICKO, 8. vydání 2023

Všechny lokality popsané v textu jsou v mapě shodným způsobem zvýrazněné (podtržení, zarámování nebo podbarvení v téže barvě). Zadní strana je věnována seznámení se se zajímavými místy zakreslenými v mapě, případně s celým regionem, nově zde najdete i prezentace partnerů, kteří se na vzniku aktualizované mapy podíleli. Jako bonus je zde abecední rejstřík, který vám umožní najít libovolné v textu popsané heslo i jeho polohu na mapě.
Součástí mapy je brožura s popisem a fotografiemi měst a obcí.

33 KŘIVOKLÁTSKO a RAKOVNICKO, 8. vydání 2023

Mapa prošla kompletní podrobnou aktualizací každé lokality, v mapě jsou zaznačené:

Tato mapa se vám nikdy nevybije, nikdy neztratí signál a ještě se stane příjemnou vzpomínkou na prožité chvíle v přírodě.

Papírová mapa je nepostradatelným pomocníkem každého cestovatele a turisty. K vybranému cíli vám ukáže nejen správný směr, ale také všechny možné varianty tras, které vás tam zavedou.

Ne z každé ale můžete vyčíst, co je na vybrané trase skutečně zajímavé a kde by bylo dobré se na chvíli zastavit, přestože zajímavá místa zvýrazněná jsou. Jistě, můžete si předem vše nastudovat. Ale co když bude váš výlet okamžitým nápadem a čas k vyhledávání informací mít nebudete?

Tehdy nastane ta pravá chvíle použít aplikaci Map Explorer a zaměřit svůj chytrý telefon na místa, která vás zajímají. V tom okamžiku se na displeji objeví všechny zájmové body na vaší trase – přírodní a turistické zajímavosti , památky, muzea, obce či vodní plochy a mnohé další.

A pak už je to na vás. Vyberete si na displeji to, co by vás mohlo zajímat, kliknete na uvedený bod a zobrazí se vám fotografie, popis a odkaz na webovou stránku nebo video, kde se o daném místě můžete dozvědět vše potřebné. Zároveň si sami můžete v kategoriích nastavit to, co zajímá právě vás a která místa byste chtěli vidět vy. Prostřednictvím aplikace tak můžete spatřit a poznat mnohem více než kdy dříve, protože v terénu popis zajímavého a v mapě zvýrazněného místa mnohdy z různých důvodů chybí.

A jak na to? Stačí si do svého telefonu stáhnout Map Explorer a pak naskenovat čárový kód mapy, která tuto aplikaci podporuje. A jakmile se pustíte do objevování, zjistíte, že i mapa může někdy promluvit.

Co je to Map Explorer?

Mobilní aplikace CBS Map Explorer přináší inovativní řešení pro turisty, kteří mají rádi tradiční plánování výletů s použitím papírových map. Tato aplikace transformuje papírovou turistickou mapu na velký interaktivní displej, čímž poskytuje uživatelům jedinečný zážitek a okamžité informace o zajímavostech v okolí.

Aplikace je určena pro turisty a cestovatele, kteří chtějí projít určitou trasu a chtějí okamžitě vědět, co zajímavé je během výletu čeká. Plánování výletů podle papírové mapy má stále své výhody, vždyť žádný chytrý telefon nelze rozprostřít na celý stůl. Jak ale zjistíš, co je v krajině zobrazené na mapě opravdu zajímavé? Co při výletu nevynechat, kde se určitě zastavit? Každý nápis na mapě si můžeš vygooglit a zjistit, čím je místo zajímavé.

NEBO JE TU DRUHÁ MOŽNOST!

Nebo použiješ Map Explorer a jednoduše přejedeš chytrým telefonem přes papírovou mapu. Najednou se ti zobrazí rozšířená realita. Na displeji se ti objeví všechny zajímavosti na tvé plánované trase – přírodní a turistické atrakce, památky, muzea, útulny, obce, služby turistům či jiné zajímavé informace. Zajímavé místo ti doslova vyskočí z mapy na displej chytrého telefonu a po rozkliknutí se ti zobrazí fotografie, popis a odkaz na video či na webstránku, kde se o webu dozvíš více. Jednotlivé kategorie si umíš filtrovat a zobrazí se ti jen body, které chceš opravdu vidět. Stačí naskenovat čárový kód mapy, která aplikaci Map Explorer podporuje, a můžeš začít objevovat.

PAPÍROVÁ MAPA TI UKÁŽE, KDE TO JE, A MAP EXPLORER TI PROZRADÍ, CO TO JE.

Map Explorer

Jak využít aplikaci CBS MAP Explorer?

K tomu, abyste mohli využít aplikaci Map Explorer na svou skládanou mapu, stačí udělat jednoduché 2 kroky:

  1. Stáhnout zdarma a nainstalovat aplikaci MapExplorer do svého chytrého telefonu
  2. Naskenovat čárový kód z mapy nebo vyhledat mapu ze seznamu nabízených map

Aplikaci CBS Map Explorer lze stáhnout a nainstalovat z oficiálního obchodu s aplikacemi na platformě iOS – App Store, jakož i na platformě Android – Google Play.

Stačí vyhledat „CBS Map Explorer“ v příslušném obchodě a následovat instrukce ke stažení a instalaci aplikace. Po úspěšné instalaci mohou uživatelé začít využívat všech výhod interaktivního zobrazování zajímavostí při plánování svých výletů.

MAP Explorer

Jak poznám, že papírová mapa podporuje aplikaci Map Explorer?

Jednoduše 🙂 Na obálce papírové mapy najdete logo aplikace Map Explorer a obrázek displeje chytrého telefonu nad mapou. Přehled podporovaných map najdete také v seznamu map přímo v obchodu s aplikacemi.

V současné době aplikaci mají mapy KČT č. 9 Podřipsko a č. 33 Křivoklátsko a Rakovnicko. Ze slovenských turistických map VKÚ jsou to mapy TM 2 Vysoké TatryTM 123 Nízké Tatry - Králova hola, TM 4 Slovenský ráj a TM 132 Kremnické vrchy.

Další mapy se připravují.

MAP Explorer

Klub českých turistů obnovil v roce 1991 po 42 letech vydávání turistických map. Tyto mapy vynikají vysoce hodnověrnými a spolehlivými zákresy značených turistických tras, které jsou koneckonců chloubou KČT a v terénu existují díky práci našich dobrovolníků.

Nyní vychází aktualizovaná mapy č. 64 ŠUMAVA, Železnorudsko

Turistická mapa KČT č. 64 ŠUMAVA, Železnorudsko

ŠUMAVA

Keltové jí říkali Gabreta, na počátku křesťanského letopočtu to byl Černý les, za Římanů Hercynský les, na počátku 11. století už je to Silva Bohemica a od středověku Šumava. Je to snad proto, že šumí, anebo proto, že ve staroslověnštině se lesu říkalo šuma? To už dnes nikdo neví a asi ani nezjistí . Zato vám můžeme slíbit, že až se do hlubin Šumavy vnoříte, zaryje se vám pod kůži...

ŽELEZNORUDSKO

Železnorudsko je díky své poloze na rozhraní NP Šumava a CHKO Šumava a Nationalparku Bayerischer Wald oblastí k rekreaci a turistice předurčenou. Návštěvníkům Železnorudska nejsou k dispozici jen ubytovací a stravovací kapacity na velmi dobré úrovni, ale především celoroční i sezónní nabídky turistických, sportovních, relaxačních, kulturních a vzdělávacích aktivit. Tím největším a nejintenzivnějším prožitkem, který na Železnorudsku naleznete, je však okolní příroda. Věděli jste, že právě v této oblasti se nachází čtyři z osmi šumavských ledovcových jezer? Všechna z nich, stejně jako celou řadu dalších přírodních krás, můžete poznat díky síť značených tras pro turisty, cyklisty i běžkaře, kterými je Železnorudsko protkané. V zimním období čekají na milovníky bílého opojení sjezdové areály na Špičáku, na Pancíři, Hofmankách, v Železné Rudě a dalších i kvalitní běžecké trasy v délce až 70 km.

Turistická mapa KČT č. 64 ŠUMAVA, Železnorudsko

Všechny lokality popsané v textu jsou v mapě shodným způsobem zvýrazněné (podtržení, zarámování nebo podbarvení v téže barvě). Zadní strana je věnována seznámení se se zajímavými místy zakreslenými v mapě, případně s celým regionem, nově zde najdete i prezentace partnerů, kteří se na vzniku aktualizované mapy podíleli. Jako bonus je zde abecední rejstřík, který vám umožní najít libovolné v textu popsané heslo i jeho polohu na mapě.
Součástí mapy je brožura s popisem a fotografiemi měst a obcí.

Turistická mapa KČT č. 64 ŠUMAVA, Železnorudsko

Mapa prošla kompletní podrobnou aktualizací každé lokality, v mapě jsou zaznačené:

Tato mapa se vám nikdy nevybije, nikdy neztratí signál a ještě se stane příjemnou vzpomínkou na prožité chvíle v přírodě.

Turistické mapy Klubu českých turistů se aktualizují zhruba každých pět let. Lidé tak vždy najdou tu správnou trasu k nejrůznějším zajímavostem. Nyní se této aktualizace dočkala i mapa číslo 18 NYMBURSKO A KOPIDLENSKO. Jedná se o její 5. vydání.

Všechny lokality popsané v textu jsou v mapě shodným způsobem zvýrazněné (podtržení, zarámování nebo podbarvení v téže barvě). Zadní strana je věnována seznámení se se zajímavými místy zakreslenými v mapě, případně s celým regionem, nově zde najdete i prezentace partnerů, kteří se na vzniku aktualizované mapy podíleli. Jako bonus je zde abecední rejstřík, který vám umožní najít libovolné v textu popsané heslo i jeho polohu na mapě.
Součástí mapy je brožura s popisem a fotografiemi měst a obcí na Jihlavsku.

Mapa prošla kompletní podrobnou aktualizací každé lokality, v mapě jsou zaznačené:

Tato mapa se vám nikdy nevybije, nikdy neztratí signál a ještě se stane příjemnou vzpomínkou na prožité chvíle v přírodě.

Turistická mapa KČT 18 NYMBURSKO A KOPIDLENSKO
18 NYMBURSKO A KOPIDLENSKO, 5. vydání 2022

Vyjděte s novou mapou KČT

Měřítko mapy: 1 : 50 000
Rok vydání: 2022
Vydání: 5. vydání
Vysvětlivky v češtině, angličtině, němčině a polštině dělají mapu univerzální i pro zahraniční turisty

Klub českých turistů obnovil v roce 1991 po 42 letech vydávání turistických map. Tyto mapy vynikají vysoce hodnověrnými a spolehlivými zákresy značených turistických tras, které jsou koneckonců chloubou KČT a v terénu existují díky práci našich dobrovolníků.

Všechny lokality popsané v textu jsou v mapě shodným způsobem zvýrazněné (podtržení, zarámování nebo podbarvení v téže barvě). Zadní strana je věnována seznámení se se zajímavými místy zakreslenými v mapě, případně s celým regionem, nově zde najdete i prezentace partnerů, kteří se na vzniku aktualizované mapy podíleli. Jako bonus je zde abecední rejstřík, který vám umožní najít libovolné v textu popsané heslo i jeho polohu na mapě.
Součástí mapy je brožura s popisem a fotografiemi měst a obcí na Jihlavsku.

Mapa prošla kompletní podrobnou aktualizací každé lokality, v mapě jsou zaznačené:

Tato mapa se vám nikdy nevybije, nikdy neztratí signál a ještě se stane příjemnou vzpomínkou na prožité chvíle v přírodě.

Turistická mapa KČT Jihlavsko

JIHLAVSKO – ZELENÉ SRDCE ČESKÉ REPUBLIKY

Vysočina je krajem drsným a krásným zároveň, plným proměn a romantiky. Všude se vlní táhlé vršky, hájky a remízky, v dolících se třpytí hladiny rybníků a rybníčků, na mezích kamení a šípkové keře. Když se rozhlédnete, připadáte si jako na konci světa, přestože nejbližší obec je jen kousek – za prvním kopečkem, za tím malým lesíkem, v dolíku pod vámi…

Vysočina sahá od jihočeských rybníků až k okraji Hané, rozkládá se na území sedmi okresů. A jejím srdcem, ba vlastně samotným „zeleným srdcem republiky“, je Jihlavsko. Nádherný region ležící po obou stranách zemské hranice mezi Moravou a Čechami, kterým vás provedou starobylými alejemi lemované silničky a polní cesty vinoucí se mezi táhlými poli. Vydejte se po nich a s pohledem upřeným k obzoru poznejte tento překrásný kout políbený historií českou i moravskou.

Turistická mapa KČT Jihlavsko

Vyjděte s novou mapou KČT

Měřítko mapy: 1:50 000
Rok vydání: 2022
Vydání: 6. vydání
Vysvětlivky v češtině, angličtině, němčině a polštině dělají mapu univerzální i pro zahraniční turisty

Korespondenční adresy

CBS Nakladatelství s. r. o.
Vodní 1972, 760 01 Zlín
Česká republika

Pobočka Pardubice
Sukova tř. 1556, 530 02 Pardubice
Česká republika

+420 774 479 544
info@cbs-cesko.cz

Fakturační údaje

CBS Nakladatelství s. r. o.
Vodní 1972, 760 01 Zlín
Česká republika

IČ: 24804584
DIČ: CZ24804584