CBS Nakladatelství ve spolupráci s Klubem českých turistou vydalo skládanou Cykloturistickou mapu MORAVSKO-SLOVENSKÉ POMEZÍ pro společný přeshraniční projekt „Rozvoj sítě cyklistických cest pod Velkou Javořinou“.

Účelem této mapy je zvýšení cykloturistické atraktivity příhraničního regionu pod Velkou Javořinou, která je jako nejvyšší vrchol Bílých Karpat známým symbolem setkávání Čechů a Slováků. Informace v mapě seznámí návštěvníky tohoto regionu s historií, kulturou, památkami i přírodou. Toto kulturní i přírodní dědictví popisuje turistické cíle z České a Slovenské republiky, které je možné navštívit.

Mapovou část tohoto regionu v měřítku 1 : 60 000 doplněnou o cykloturistické trasy dodalo KČT, na informační straně, která popisuje 24 vybraných turistických cílů z České a Slovenské republiky, se podílely obce Stará Myjava, Poriadie a Suchá Loz.

Texty jsou v češtině, slovenštině a němčině.

Cykloturistická mapa MORAVSKO-SLOVENSKÉ POMEZÍ
https://www.kct-mapy.cz/interaktivni-mapy/cykloturisticka-mapa-moravsko-slovenskeho-pomezi/
https://www.kct-mapy.cz/interaktivni-mapy/cykloturisticka-mapa-moravsko-slovenskeho-pomezi/

Právě vychází další aktualizovaná turistická mapa KČT č. 27 ORLICKÉ HORY, která je další mapou s unikátní aplikací Map Explorer. Ta z této papírové mapy udělá velký interaktivní displej.

KČT č. 27 ORLICKÉ HORY

Orlické hory

Krajina Orlických hor si vás určitě podmaní, má své kouzlo i romantickou atmosféru. Táhlý hřeben hor bez velkých vrcholů, kvetoucí louky a pastviny se vzácným chřástalem polním a kvetoucími hořečky, lesy a rašeliniště, ale i malebná údolí s chalupami.

Z dálky jsou Orlické hory vidět jako jednolitá součást lesnaté hradby Čech. Kdo k nim ale zavítá blíž, je překvapen malebně členitou krajinou. Plochý hřbet bez výraznějších vrcholů a hluboká údolí plná bystřin a říček jsou typickými rysy zdejších hor. K CHKO Orlické hory patří stejně neodmyslitelně jako rozsáhlé porosty bledule jarní, kterou má chráněná krajinná oblast ve znaku. Dalšími přírodními klenoty jsou zdejší horské louky, rašeliniště a podhorské smilkové trávníky.

Jednu z nejlepších možností, jak poznat krásy přírody Orlických hor, poskytuje značená dálková turistická trasa, tak zvaná Jiráskova cesta. Na území CHKO Orlické hory vede v délce 42 km, prochází po hlavním hřbetu hor a v její blízkosti se nachází nejcennější části zdejší přírody. Do CHKO Orlické hory vstupuje Jiráskova cesta v Zeleném údolí u Olešnice v Orlických horách, odkud stoupá k rozhledně na Vrchmezí. U česko-polské hranice vede skrz národní přírodní rezervaci Bukačka a nedaleko rozhledny na Velké Deštné (1115 m n. m.) kopíruje hranici přírodní rezervace Jelení lázeň. Trasa vede také okolo přírodní památky U Kunštátské kaple, přírodní rezervace Komáří vrch, přírodní rezervace Černý důl a přírodní památky Rašeliniště pod Předním vrchem. Konec Jiráskovy cesty v CHKO Orlické hory prochází přes přírodní rezervaci Zemská brána.

Při poznávání CHKO Orlické hory se můžete nechat vést také jednou ze čtyř naučných stezek. Naučné stezky doprovázejí informační panely a na několika místech i interaktivní prvky určené pro děti. Většina informačních panelů je u naučných stezek instalována pouze od jara do podzimu, aby se zabránilo jejich poškození během zimy. Jediná celoročně instalovaná naučná stezka vede v přírodní rezervaci Zemská brána.

KČT č. 27 ORLICKÉ HORY

Všechny lokality popsané v textu jsou v mapě shodným způsobem zvýrazněné (podtržení, zarámování nebo podbarvení v téže barvě). Zadní strana je věnována seznámení se se zajímavými místy zakreslenými v mapě, případně s celým regionem, nově zde najdete i prezentace partnerů, kteří se na vzniku aktualizované mapy podíleli. Jako bonus je zde abecední rejstřík, který vám umožní najít libovolné v textu popsané heslo i jeho polohu na mapě.

KČT č. 27 ORLICKÉ HORY

Mapa prošla kompletní podrobnou aktualizací každé lokality, v mapě jsou zaznačené:

Tato mapa se vám nikdy nevybije, nikdy neztratí signál a ještě se stane příjemnou vzpomínkou na prožité chvíle v přírodě.

Obec Třemošná si od CBS Nakladatelství nechala vyrobit novou skládanou katastrální mapu své obce. Tento typ mapy není nic neobvyklého, vyrábíme ho i pro další obce v České republice. Zajímavostí je, že si obec nechala na zadní stranu mapa katastru dát krásnou malovanou mapu okolí Třemošné. Mapa tak bude užitečná nejen pro návštěvníky obce, ale poskytne "malovaný" pohled na zajímavosti v okolí.

Přejeme všem občanům obce i návštěvníkům, ať mapa dobře slouží k poznávání tohoto regionu.

Katastrální a malovaná mapa Třemošná a nejbližší okolí

Katastrální a malovaná mapa Třemošná a nejbližší okolí

Právě vychází další aktualizovaná turistická mapa KČT č. 9 PODŘIPSKO, která je druhou mapou s unikátní aplikací Map Explorer. Ta z této papírové mapy udělá velký interaktivní displej.

Nechte mapu promluvit

Papírová mapa je nepostradatelným pomocníkem každého cestovatele a turisty. K vybranému cíli vám ukáže nejen správný směr, ale také všechny možné varianty tras, které vás tam zavedou.

Ne z každé ale můžete vyčíst, co je na vybrané trase skutečně zajímavé a kde by bylo dobré se na chvíli zastavit, přestože zajímavá místa zvýrazněná jsou. Jistě, můžete si předem vše nastudovat. Ale co když bude váš výlet okamžitým nápadem a čas k vyhledávání informací mít nebudete?

Tehdy nastane ta pravá chvíle použít aplikaci Map Explorer a zaměřit svůj chytrý telefon na místa, která vás zajímají. V tom okamžiku se na displeji objeví všechny zájmové body na vaší trase – přírodní a turistické zajímavosti , památky, muzea, obce či vodní plochy a mnohé další.

A pak už je to na vás. Vyberete si na displeji to, co by vás mohlo zajímat, kliknete na uvedený bod a zobrazí se vám fotografie, popis a odkaz na webovou stránku nebo video, kde se o daném místě můžete dozvědět vše potřebné. Zároveň si sami můžete v kategoriích nastavit to, co zajímá právě vás a která místa byste chtěli vidět vy. Prostřednictvím aplikace tak můžete spatřit a poznat mnohem více než kdy dříve, protože v terénu popis zajímavého a v mapě zvýrazněného místa mnohdy z různých důvodů chybí.

A jak na to? Stačí si do svého telefonu stáhnout Map Explorer a pak naskenovat čárový kód mapy, která tuto aplikaci podporuje. A jakmile se pustíte do objevování, zjistíte, že i mapa může někdy promluvit.

Nyní můžete nechat promluvit i novou aktualizovanou mapu č. 9 PODŘIPSKO

Aktualizovaná turistická mapa KČT č. 9 PODŘIPSKO

Podřipsko

Krajina mezi dolním Povltavím, Slánskem, dolním Poohřím a Roudnickem je tradičně známa pod souhrnným názvem Podřipsko. Tato oblast se ovšem prolíná i s dalšími přirozenými celky. Přesto již podle slov Pavla Stránského (1583–1657), autora prvního úplného popisu Čech, se k hoře Říp (456 m) hlásí veškerá místa, ze kterých je možno tuto nejpamátnější horu spatřit.

Území této mapy je tvořeno nížinami Dolnooharské tabule, členitým reliéfem Pražské plošiny a zčásti Středolabskou tabulí. Mnoho potoků, které odvádějící vody z převážně polnohospodářského a většinou jen v okrajových částech poněkud zalesněného kraje, zde směřuje k řekám Vltava, Labe a Ohře. Podnebí je zde mírné a relativně teplé, ovšem na Slánsku s nejnižšími průměrnými srážkami u nás.

Osídlení tohoto regionu lze sledovat od pravěkých dob. Podřipsko je však především spjato s prvopočátky naší historie, jak dokládá zejména pověst o příchodu kmene Čechů na Říp. Budeč a Levý Hradec pak náležely k sídlům, ze kterých (spolu s Prahou) vytvářeli Přemyslovci jednotný stát. Roudnice nad Labem byla po staletí útočištěm nejvyšších církevních představitelů země a Slaný od 14. stol. střediskem krajské správy. Husitské hnutí, pobělohorská doba a války v 18. stol. výrazně dolehly na toto území, které se naopak dočkalo nevšedního průmyslového a dopravního rozmachu od pol. 19. stol. Tehdy se také Podřipsko stalo nositelem vlasteneckého uvědomění, vzešlo odtud mnoho vynikajících osobností a uchovalo se nemálo památek.

Aktualizovaná turistická mapa KČT č. 9 PODŘIPSKO

Všechny lokality popsané v textu jsou v mapě shodným způsobem zvýrazněné (podtržení, zarámování nebo podbarvení v téže barvě). Zadní strana je věnována seznámení se se zajímavými místy zakreslenými v mapě, případně s celým regionem, nově zde najdete i prezentace partnerů, kteří se na vzniku aktualizované mapy podíleli. Jako bonus je zde abecední rejstřík, který vám umožní najít libovolné v textu popsané heslo i jeho polohu na mapě.

Aktualizovaná turistická mapa KČT č. 9 PODŘIPSKO

Mapa prošla kompletní podrobnou aktualizací každé lokality, v mapě jsou zaznačené:

Tato mapa se vám nikdy nevybije, nikdy neztratí signál a ještě se stane příjemnou vzpomínkou na prožité chvíle v přírodě.

Aktualizovaná turistická mapa KČT č. 33 KŘIVOKLÁTSKO a RAKOVNICKO je první mapou, která podporuje unikátní aplikaci Map Explorer, která z mapy udělá velký interaktivní displej.

Nechte mapu promluvit

Papírová mapa je nepostradatelným pomocníkem každého cestovatele a turisty. K vybranému cíli vám ukáže nejen správný směr, ale také všechny možné varianty tras, které vás tam zavedou.

Ne z každé ale můžete vyčíst, co je na vybrané trase skutečně zajímavé a kde by bylo dobré se na chvíli zastavit, přestože zajímavá místa zvýrazněná jsou. Jistě, můžete si předem vše nastudovat. Ale co když bude váš výlet okamžitým nápadem a čas k vyhledávání informací mít nebudete?

Tehdy nastane ta pravá chvíle použít aplikaci Map Explorer a zaměřit svůj chytrý telefon na místa, která vás zajímají. V tom okamžiku se na displeji objeví všechny zájmové body na vaší trase – přírodní a turistické zajímavosti , památky, muzea, obce či vodní plochy a mnohé další.

A pak už je to na vás. Vyberete si na displeji to, co by vás mohlo zajímat, kliknete na uvedený bod a zobrazí se vám fotografie, popis a odkaz na webovou stránku nebo video, kde se o daném místě můžete dozvědět vše potřebné. Zároveň si sami můžete v kategoriích nastavit to, co zajímá právě vás a která místa byste chtěli vidět vy. Prostřednictvím aplikace tak můžete spatřit a poznat mnohem více než kdy dříve, protože v terénu popis zajímavého a v mapě zvýrazněného místa mnohdy z různých důvodů chybí.

A jak na to? Stačí si do svého telefonu stáhnout Map Explorer a pak naskenovat čárový kód mapy, která tuto aplikaci podporuje. A jakmile se pustíte do objevování, zjistíte, že i mapa může někdy promluvit.

Nyní můžete nechat promluvit novou aktualizovanou mapu č. 33 KŘIVOKLÁTSKO a RAKOVNICKO

33 KŘIVOKLÁTSKO a RAKOVNICKO, 8. vydání 2023

Křivoklátsko a Rakovnicko

Území zobrazené na mapě náleží 4 celkům Poberounské soustavy (subprovincie): Křivoklátské vrchovině (vých. a jv. část), Rakovnické pahorkatině (záp. a sz. část), Plaské pahorkatině (jz. část) a Džbánu (sev. okraj mapy v okolí Nového Strašecí). Nepatrným výběžkem sem (do prostoru Zdic) zasahuje i Hořovická pahorkatina.

Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko

Byla vyhlášena v r. 1978 na rozloze 628 km2. Jako přírodovědecky vysoce hodnotné území byla zařazena do sítě biosférických rezervací UNESCO. Chrání jedinečná společenstva ve velmi členitém terénu podél řečiště Berounky a jejích přítoků – různé typy doubrav, lesostepi, stepi i zvláštní společenstva skalních výchozů. Zdejší flóra i fauna je bohatá na vzácné a ohrožené druhy. Území je hodnotné i z geologického a geomorfologického hlediska, o čemž svědčí bohaté nálezy fosilií i výskyt různých forem zvětrávání a odnosu hornin (např. mrazové sruby). Lze navštívit jen ta chráněná území, která jsou přístupná po vyznačených turistických trasách – vybočení z tras je zakázáno! Zákaz sběru rostlin, živočichů, nerostů i fosilií!

Národní geopark Barrandien

Nejrozsáhlejší geopark v ČR, zahrnující území CHKO Brdy, Český kras a Křivoklátsko, získal certifikát v r. 2020. Oblast o rozloze 4316 km2 zasahuje do 3 krajů – Hlavní město Praha (26 km2), Středočeský kraj (2209 km2) a Plzeňský kraj (1842 km2) – a je rozdělena do 5 oblastí (Praha, Berounsko, Brdy, Rakovnicko a Plzeňsko). Mimořádně cenná je pestrá mozaika geologických a paleontologických zajímavostí z období starších prvohor (kambrium, ordovik, silur a devon) včetně celosvětově významné hranice silur–devon.

Více na www.geoparkbarrandien.cz

33 KŘIVOKLÁTSKO a RAKOVNICKO, 8. vydání 2023

Všechny lokality popsané v textu jsou v mapě shodným způsobem zvýrazněné (podtržení, zarámování nebo podbarvení v téže barvě). Zadní strana je věnována seznámení se se zajímavými místy zakreslenými v mapě, případně s celým regionem, nově zde najdete i prezentace partnerů, kteří se na vzniku aktualizované mapy podíleli. Jako bonus je zde abecední rejstřík, který vám umožní najít libovolné v textu popsané heslo i jeho polohu na mapě.
Součástí mapy je brožura s popisem a fotografiemi měst a obcí.

33 KŘIVOKLÁTSKO a RAKOVNICKO, 8. vydání 2023

Mapa prošla kompletní podrobnou aktualizací každé lokality, v mapě jsou zaznačené:

Tato mapa se vám nikdy nevybije, nikdy neztratí signál a ještě se stane příjemnou vzpomínkou na prožité chvíle v přírodě.

Papírová mapa je nepostradatelným pomocníkem každého cestovatele a turisty. K vybranému cíli vám ukáže nejen správný směr, ale také všechny možné varianty tras, které vás tam zavedou.

Ne z každé ale můžete vyčíst, co je na vybrané trase skutečně zajímavé a kde by bylo dobré se na chvíli zastavit, přestože zajímavá místa zvýrazněná jsou. Jistě, můžete si předem vše nastudovat. Ale co když bude váš výlet okamžitým nápadem a čas k vyhledávání informací mít nebudete?

Tehdy nastane ta pravá chvíle použít aplikaci Map Explorer a zaměřit svůj chytrý telefon na místa, která vás zajímají. V tom okamžiku se na displeji objeví všechny zájmové body na vaší trase – přírodní a turistické zajímavosti , památky, muzea, obce či vodní plochy a mnohé další.

A pak už je to na vás. Vyberete si na displeji to, co by vás mohlo zajímat, kliknete na uvedený bod a zobrazí se vám fotografie, popis a odkaz na webovou stránku nebo video, kde se o daném místě můžete dozvědět vše potřebné. Zároveň si sami můžete v kategoriích nastavit to, co zajímá právě vás a která místa byste chtěli vidět vy. Prostřednictvím aplikace tak můžete spatřit a poznat mnohem více než kdy dříve, protože v terénu popis zajímavého a v mapě zvýrazněného místa mnohdy z různých důvodů chybí.

A jak na to? Stačí si do svého telefonu stáhnout Map Explorer a pak naskenovat čárový kód mapy, která tuto aplikaci podporuje. A jakmile se pustíte do objevování, zjistíte, že i mapa může někdy promluvit.

Co je to Map Explorer?

Mobilní aplikace CBS Map Explorer přináší inovativní řešení pro turisty, kteří mají rádi tradiční plánování výletů s použitím papírových map. Tato aplikace transformuje papírovou turistickou mapu na velký interaktivní displej, čímž poskytuje uživatelům jedinečný zážitek a okamžité informace o zajímavostech v okolí.

Aplikace je určena pro turisty a cestovatele, kteří chtějí projít určitou trasu a chtějí okamžitě vědět, co zajímavé je během výletu čeká. Plánování výletů podle papírové mapy má stále své výhody, vždyť žádný chytrý telefon nelze rozprostřít na celý stůl. Jak ale zjistíš, co je v krajině zobrazené na mapě opravdu zajímavé? Co při výletu nevynechat, kde se určitě zastavit? Každý nápis na mapě si můžeš vygooglit a zjistit, čím je místo zajímavé.

NEBO JE TU DRUHÁ MOŽNOST!

Nebo použiješ Map Explorer a jednoduše přejedeš chytrým telefonem přes papírovou mapu. Najednou se ti zobrazí rozšířená realita. Na displeji se ti objeví všechny zajímavosti na tvé plánované trase – přírodní a turistické atrakce, památky, muzea, útulny, obce, služby turistům či jiné zajímavé informace. Zajímavé místo ti doslova vyskočí z mapy na displej chytrého telefonu a po rozkliknutí se ti zobrazí fotografie, popis a odkaz na video či na webstránku, kde se o webu dozvíš více. Jednotlivé kategorie si umíš filtrovat a zobrazí se ti jen body, které chceš opravdu vidět. Stačí naskenovat čárový kód mapy, která aplikaci Map Explorer podporuje, a můžeš začít objevovat.

PAPÍROVÁ MAPA TI UKÁŽE, KDE TO JE, A MAP EXPLORER TI PROZRADÍ, CO TO JE.

Map Explorer

Jak využít aplikaci CBS MAP Explorer?

K tomu, abyste mohli využít aplikaci Map Explorer na svou skládanou mapu, stačí udělat jednoduché 2 kroky:

  1. Stáhnout zdarma a nainstalovat aplikaci MapExplorer do svého chytrého telefonu
  2. Naskenovat čárový kód z mapy nebo vyhledat mapu ze seznamu nabízených map

Aplikaci CBS Map Explorer lze stáhnout a nainstalovat z oficiálního obchodu s aplikacemi na platformě iOS – App Store, jakož i na platformě Android – Google Play.

Stačí vyhledat „CBS Map Explorer“ v příslušném obchodě a následovat instrukce ke stažení a instalaci aplikace. Po úspěšné instalaci mohou uživatelé začít využívat všech výhod interaktivního zobrazování zajímavostí při plánování svých výletů.

MAP Explorer

Jak poznám, že papírová mapa podporuje aplikaci Map Explorer?

Jednoduše 🙂 Na obálce papírové mapy najdete logo aplikace Map Explorer a obrázek displeje chytrého telefonu nad mapou. Přehled podporovaných map najdete také v seznamu map přímo v obchodu s aplikacemi.

V současné době aplikaci mají mapy KČT č. 9 Podřipsko a č. 33 Křivoklátsko a Rakovnicko. Ze slovenských turistických map VKÚ jsou to mapy TM 2 Vysoké TatryTM 123 Nízké Tatry - Králova hola, TM 4 Slovenský ráj a TM 132 Kremnické vrchy.

Další mapy se připravují.

MAP Explorer

Klub českých turistů obnovil v roce 1991 po 42 letech vydávání turistických map. Tyto mapy vynikají vysoce hodnověrnými a spolehlivými zákresy značených turistických tras, které jsou koneckonců chloubou KČT a v terénu existují díky práci našich dobrovolníků.

Nyní vychází aktualizovaná mapy č. 64 ŠUMAVA, Železnorudsko

Turistická mapa KČT č. 64 ŠUMAVA, Železnorudsko

ŠUMAVA

Keltové jí říkali Gabreta, na počátku křesťanského letopočtu to byl Černý les, za Římanů Hercynský les, na počátku 11. století už je to Silva Bohemica a od středověku Šumava. Je to snad proto, že šumí, anebo proto, že ve staroslověnštině se lesu říkalo šuma? To už dnes nikdo neví a asi ani nezjistí . Zato vám můžeme slíbit, že až se do hlubin Šumavy vnoříte, zaryje se vám pod kůži...

ŽELEZNORUDSKO

Železnorudsko je díky své poloze na rozhraní NP Šumava a CHKO Šumava a Nationalparku Bayerischer Wald oblastí k rekreaci a turistice předurčenou. Návštěvníkům Železnorudska nejsou k dispozici jen ubytovací a stravovací kapacity na velmi dobré úrovni, ale především celoroční i sezónní nabídky turistických, sportovních, relaxačních, kulturních a vzdělávacích aktivit. Tím největším a nejintenzivnějším prožitkem, který na Železnorudsku naleznete, je však okolní příroda. Věděli jste, že právě v této oblasti se nachází čtyři z osmi šumavských ledovcových jezer? Všechna z nich, stejně jako celou řadu dalších přírodních krás, můžete poznat díky síť značených tras pro turisty, cyklisty i běžkaře, kterými je Železnorudsko protkané. V zimním období čekají na milovníky bílého opojení sjezdové areály na Špičáku, na Pancíři, Hofmankách, v Železné Rudě a dalších i kvalitní běžecké trasy v délce až 70 km.

Turistická mapa KČT č. 64 ŠUMAVA, Železnorudsko

Všechny lokality popsané v textu jsou v mapě shodným způsobem zvýrazněné (podtržení, zarámování nebo podbarvení v téže barvě). Zadní strana je věnována seznámení se se zajímavými místy zakreslenými v mapě, případně s celým regionem, nově zde najdete i prezentace partnerů, kteří se na vzniku aktualizované mapy podíleli. Jako bonus je zde abecední rejstřík, který vám umožní najít libovolné v textu popsané heslo i jeho polohu na mapě.
Součástí mapy je brožura s popisem a fotografiemi měst a obcí.

Turistická mapa KČT č. 64 ŠUMAVA, Železnorudsko

Mapa prošla kompletní podrobnou aktualizací každé lokality, v mapě jsou zaznačené:

Tato mapa se vám nikdy nevybije, nikdy neztratí signál a ještě se stane příjemnou vzpomínkou na prožité chvíle v přírodě.

Starostové obcí a měst, ředitelé stravovacích a ubytovacích zařízení, přemýšleli jste, jak k vám přilákat nové turisty a nebo jak potěšit ty stávající? Vznikla ve vašem okolí nová turistická zajímavost, restaurace či dokonce vycházková trasa, která není obsažena v žádné mapě? A chcete to změnit?

Pak pro vás máme jednoduché a účinné řešení – pořiďte do své obce aktualizované vydání turistické mapy KČT Orlické hory plné tradičních i nových tipů na výlety!

Aktualizujeme mapu KČT Orlické hory

Do mapy zaneseme všechny důležité změny a novinky

Do připravované turistické mapy Orlické hory zaneseme důležité novinky a změny ve vašem okolí. Od stolu ale mapu aktualizovat nemůžeme. Právě proto za vámi do terénu vyrazí naše regionální projektová manažerka, která od vás zjistí všechny významné informace. S vaší pomocí si tak turisté budou moci naplánovat výlet podle nejaktuálnější mapy Orlických hor.

Aktualizujeme mapu KČT Orlické hory

Oslovte místní i přespolní turisty

Navíc můžete v této oblíbené turistické mapě mít i prezentaci o své obci, firmě či ubytovacím zařízení. Chceme turistům a vlastníkům této mapy prostřednictvím článků ukázat, jak je konkrétní obec krásná a zajímavá, jak se která firma zapojuje do regionálního dění či kam můžou vyrazit na výlet.

Ukázka prezentací v mapě KČT
Ukázka prezentací v mapě KČT

Ve velkém i malém provedení pro všechny vaše potřeby

A to stále není všechno! Tuto aktualizovanou turistickou mapu si navíc můžete umístit v dřevěném stojanu vedle obecního úřadu, k turistické zajímavosti či na náměstí, aby byla přístupná všem návštěvníkům. Vedle toho si můžete pořídit tyto mapy také ve skládaném formátu, aby nechyběly v batůžku žádného správného turisty.

Aktualizujeme mapu KČT Orlické hory

Přečtěte si spokojené reference od našich zákazníků

Obec Otín v minulém roce realizovalo projekt Turistické mapy na Jihlavsku. Obec má ještě 2 místní části. Každá obec dostala svou vlastní mapu. Mapa je krásně zpracovaná, obec, pro kterou je udělaná, je jakoby ve středu mapy. Mapa pomůže turistům, kam mohou jet a také se každý, kdo se u ní zastaví dozví něco zajímavého z obce ve které se nachází. Díky tomu, že obec je vždy hlavní bod na mapě, dá se v mapě snadno orientovat. K mapám jsme si objednávali ještě dřevěné rámy, které jsou krásné a mapa vypadá lépe.

Spolupráce při výrobě byla úžasná, vždy jsme schvalovali navržené věci a pokud jsme chtěli cokoli upravit, nebyl ze strany firmy problém.

Ing. Iveta Nedomanská, starostka obce Otín

Zoologická zahrada Jihlava se jako nejnavštěvovanější turistický cíl na Vysočině rozhodla být součástí projektu turistické mapy KČT Jihlavsko. Jsme moc rádi, že jsme se mohli přidat. Spolupráce na tvorbě finální podoby turistické mapy byla skvělá a s výsledkem jsme spokojeni. Věříme, že touhle cestou jsme nejenže získali reklamu pro naši zoo, ale taky jsme poskytli tip na skvělý výlet všem turistům. Mapa je přehledná, ale zároveň detailní a je tak skvělým pomocníkem při plánování menších i větších výletů.

Simona Kubičková, Zoologická zahrada Jihlava

Spolupráce s CBS Nakladatelství s.r.o. byla velmi profesionální a na vysoké úrovni. Komunikace byla rychlá a k naší úplné spokojenosti. Stejně tak výsledek nás určitě nezklamal, ale naopak nadchl. Určitě bych toto nakladatelství všem doporučila.

Mgr. Radka Janečková, Městys Měřín

Za pár korun hodně muziky

Možná si teď říkáte, že to zní hezky, ale kolik to stojí? Máme pro vás dobrou zprávu, povídání o vaší obci, městě, škole či firmě nestojí ani korunu!
Tradiční turistickou mapu KČT Orlické hory nabízíme v balíčcích, které dle velikosti obsahují předem dané počty skládaných map i venkovních tabulí a samozřejmě poutavý text o vás. A právě skládané mapy vás vyjdou na pouhých 99,- Kč bez DPH. Za tuto cenu se stanete součástí tradiční turistické mapy, získáte zajímavý dárek pro vaše občany či zaměstnance, budete se propagovat originálním způsobem a to vše prakticky bez práce.

Po vydání nabízíme mapy našim zákazníkům na e-shopu za 149,- Kč bez možnosti vlastní prezentace a aktualizace.

Zapojení se do projektu tak přináší mnoho nesporných výhod!

Vyjděte s novou mapou KČT

Mapy připravujeme s parťáky z Klubu českých turistů

Klub českých turistů sdružuje zájemce o turistiku a pobyt v přírodě, pořádá turistické akce pro členy i veřejnost, značí turistické trasy všech typů, provozuje síť turistických chat, chrání přírodu a v současné době sdružuje více jak 33 tisíc členů.
KČT se navíc starají o faktickou správnost všech našich ručně malovaných map. A jelikož to jsou profíci ve svém oboru, rozhodli jsme se spolupracovat více, a to právě na aktualizaci jejich turistických map.

Spojte se s naší kolegyní a aktualizujte mapu společně

Projekt turistická mapa KČT Orlické hory startuje právě v těchto dnech a bude pokrývat celou oblast mapy č. 27 Brandýsa nad Orlicí až po Orlické Záhoří. Pokud jste z této lokality, neváhejte a využijte tuto jedinečnou příležitost. Mapa má navíc omezenou kapacitu, proto je důležité neotálet.

Spojte se s naší regionální projektovou manažerkou ještě dnes. Ing. Jana Bartáková je vám k dispozici na telefonním čísle +420 602 449 340 a nebo na e-mailu bartakova@cbs-cesko.cz.

Případně vyplňte kontaktní formulář a my se vám ozveme sami.

Neváhejte a zapojte se do jedinečného projektu

Starostové obcí a měst, přemýšleli jste, jak k vám přilákat nové turisty a nebo jak potěšit ty stávající? A nebo byste rádi zpříjemnili volné chvíle vašim obyvatelům?
Pak pro vás máme jednoduché a účinné řešení – pořiďte do své obce aktualizované vydání turistické mapy KČT Podřipsko plné tradičních i nových tipů na výlety!

Aktualizujeme turistickou mapu KČT Podřipsko

Každou důležitou změnu zaneseme do nové mapy

Do připravované turistické mapy KČT č.9 Podřipsko zaneseme důležité novinky a změny ve vašem okolí. Od stolu ale mapu aktualizovat nemůžeme. Právě proto za vámi do terénu vyrazí náš regionální projektový manažer, který od vás zjistí všechny významné změny. S vaší pomocí si tak turisté budou moci naplánovat výlet podle nejaktuálnější mapy.

Aktualizujeme turistickou mapu KČT Podřipsko
Rozsah území aktualizované mapy

Jedinečná příležitost, jak oslovit turisty

Navíc můžete v této oblíbené turistické mapě mít i prezentaci o své obci, firmě či ubytovacím zařízení. Chceme turistům a vlastníkům této mapy prostřednictvím článků ukázat, jak je konkrétní obec krásná a zajímavá, jak se která firma zapojuje do regionálního dění či kam můžou vyrazit na výlet.

Ukázka prezentací v mapě KČT
Ukázka prezentací v mapě KČT

Od teď uvidíte mapu na každém kroku

A to stále není všechno! Tuto aktualizovanou turistickou mapu si navíc můžete umístit v dřevěném stojanu vedle obecního úřadu, k turistické zajímavosti či na náměstí, aby byla přístupná všem návštěvníkům. Vedle toho si můžete pořídit tyto mapy také ve skládaném formátu, aby nechyběly v batůžku žádného správného turisty.

Aktualizujeme turistickou mapu KČT Podřipsko

Přečtěte si spokojené reference od našich zákazníků

Obec Otín v minulém roce realizovalo projekt Turistické mapy na Jihlavsku. Obec má ještě 2 místní části. Každá obec dostala svou vlastní mapu. Mapa je krásně zpracovaná, obec, pro kterou je udělaná, je jakoby ve středu mapy. Mapa pomůže turistům, kam mohou jet a také se každý, kdo se u ní zastaví dozví něco zajímavého z obce ve které se nachází. Díky tomu, že obec je vždy hlavní bod na mapě, dá se v mapě snadno orientovat. K mapám jsme si objednávali ještě dřevěné rámy, které jsou krásné a mapa vypadá lépe.

Spolupráce při výrobě byla úžasná, vždy jsme schvalovali navržené věci a pokud jsme chtěli cokoli upravit, nebyl ze strany firmy problém.

Ing. Iveta Nedomanská, starostka obce Otín

Zoologická zahrada Jihlava se jako nejnavštěvovanější turistický cíl na Vysočině rozhodla být součástí projektu turistické mapy KČT Jihlavsko. Jsme moc rádi, že jsme se mohli přidat. Spolupráce na tvorbě finální podoby turistické mapy byla skvělá a s výsledkem jsme spokojeni. Věříme, že touhle cestou jsme nejenže získali reklamu pro naši zoo, ale taky jsme poskytli tip na skvělý výlet všem turistům. Mapa je přehledná, ale zároveň detailní a je tak skvělým pomocníkem při plánování menších i větších výletů.

Simona Kubičková, Zoologická zahrada Jihlava

Spolupráce s CBS Nakladatelství s.r.o. byla velmi profesionální a na vysoké úrovni. Komunikace byla rychlá a k naší úplné spokojenosti. Stejně tak výsledek nás určitě nezklamal, ale naopak nadchl. Určitě bych toto nakladatelství všem doporučila.

Mgr. Radka Janečková, Městys Měřín

Za pár korun hodně muziky

Možná si teď říkáte, že to zní hezky, ale kolik to stojí? Máme pro vás dobrou zprávu, povídání o vaší obci, městě, škole či firmě nestojí ani korunu!
Tradiční turistickou mapu KČT Podřipsko nabízíme v balíčcích, které dle velikosti obsahují předem dané počty skládaných map i venkovních tabulí a samozřejmě poutavý text o vás. A právě skládané mapy vás vyjdou na pouhých 99,- Kč bez DPH. Za tuto cenu se stanete součástí tradiční turistické mapy, získáte zajímavý dárek pro vaše občany či zaměstnance, budete se propagovat originálním způsobem a to vše prakticky bez práce.

Po vydání nabízíme mapy našim zákazníkům na e-shopu za 149,- Kč bez možnosti vlastní prezentace a aktualizace.

Zapojení se do projektu tak přináší mnoho nesporných výhod!

Vyjděte s novou mapou KČT

Nejsme na to sami – na mapách pracujeme s parťáky z KČT

Klub českých turistů sdružuje zájemce o turistiku a pobyt v přírodě, pořádá turistické akce pro členy i veřejnost, značí turistické trasy všech typů, provozuje síť turistických chat, chrání přírodu a v současné době sdružuje více jak 33 tisíc členů.
KČT se navíc starají o faktickou správnost všech našich ručně malovaných map. A jelikož to jsou profíci ve svém oboru, rozhodli jsme se spolupracovat více, a to právě na aktualizaci jejich turistických map.

Jsme tu pro Vás

Chceme, aby Vám výsledná mapa a prezentace v ní přinesla užitek a spousty spokojených turistů. Proto jsme v těchto dnech projekt odstartovali, abychom si byli jistí, že na každého z Vás budeme mít dostatek času.

Projekt turistická mapa KČT Podřipsko startuje právě v těchto dnech a bude pokrývat celou oblast mapy č. 9 - Roztoky, Kralupy nad Vltavou, Slaný, Roudnice nad Labem až pod Lovosice. Pokud jste z této lokality, neváhejte a využijte tuto jedinečnou příležitost. Mapa má navíc omezenou kapacitu, proto je důležité neotálet.

Připravovanou turistickou mapu KČT Podřipsko vám představí regionální projektový manažer Jiří Dvořák. Můžete ho kontaktovat na telefonním čísle +420 724 410 777 a nebo prostřednictvím e-mailu dvorak@cbs-cesko.cz a domluvit si termín schůzky.

Případně vyplňte kontaktní formulář a my se vám ozveme sami.

Jiří Dvořák

Neváhejte a zapojte se do jedinečného projektu

Starostové křivoklátských obcí a měst, přemýšleli jste, jak k vám přilákat nové turisty a nebo jak potěšit ty stávající? A nebo byste rádi zpříjemnili volné chvíle vašim obyvatelům?
Pak pro vás máme jednoduché a účinné řešení – pořiďte do své obce aktualizované vydání turistické mapy KČT Křivoklátsko a Rakovnicko plné tradičních i nových tipů na výlety!

Aktualizujeme turistickou mapu KČT Křivoklátsko a Rakovnicko

Aktualizujeme mapu s vaší pomocí

Do připravované turistické mapy Křivoklátsko a Rakovnicko zaneseme důležité novinky a změny ve vašem okolí. Od stolu ale mapu aktualizovat nemůžeme. Právě proto za vámi do terénu vyrazí naše regionální projektová manažerka, která od vás zjistí všechny významné změny. S vaší pomocí si tak turisté budou moci naplánovat výlet podle nejaktuálnější mapy Křivoklátsko a Rakovnicko.

Aktualizujeme turistickou mapu KČT Křivoklátsko a Rakovnicko
Rozsah území aktualizované mapy

Zaujměte turisty a přilákejte je k vám

Navíc můžete v této oblíbené turistické mapě mít i prezentaci o své obci, firmě či ubytovacím zařízení. Chceme turistům a vlastníkům této mapy prostřednictvím článků ukázat, jak je konkrétní obec krásná a zajímavá, jak se která firma zapojuje do regionálního dění či kam můžou vyrazit na výlet.

Ukázka prezentací v mapě KČT
Ukázka prezentací v mapě KČT

V batohu i ve stojanu

A to stále není všechno! Tuto aktualizovanou turistickou mapu si navíc můžete umístit v dřevěném stojanu vedle obecního úřadu, k turistické zajímavosti či na náměstí, aby byla přístupná všem návštěvníkům. Vedle toho si můžete pořídit tyto mapy také ve skládaném formátu, aby nechyběly v batůžku žádného správného turisty.

Aktualizujeme turistickou mapu KČT Křivoklátsko a Rakovnicko

Přečtěte si spokojené reference od našich zákazníků

Obec Otín v minulém roce realizovalo projekt Turistické mapy na Jihlavsku. Obec má ještě 2 místní části. Každá obec dostala svou vlastní mapu. Mapa je krásně zpracovaná, obec, pro kterou je udělaná, je jakoby ve středu mapy. Mapa pomůže turistům, kam mohou jet a také se každý, kdo se u ní zastaví dozví něco zajímavého z obce ve které se nachází. Díky tomu, že obec je vždy hlavní bod na mapě, dá se v mapě snadno orientovat. K mapám jsme si objednávali ještě dřevěné rámy, které jsou krásné a mapa vypadá lépe.

Spolupráce při výrobě byla úžasná, vždy jsme schvalovali navržené věci a pokud jsme chtěli cokoli upravit, nebyl ze strany firmy problém.

Ing. Iveta Nedomanská, starostka obce Otín

Zoologická zahrada Jihlava se jako nejnavštěvovanější turistický cíl na Vysočině rozhodla být součástí projektu turistické mapy KČT Jihlavsko. Jsme moc rádi, že jsme se mohli přidat. Spolupráce na tvorbě finální podoby turistické mapy byla skvělá a s výsledkem jsme spokojeni. Věříme, že touhle cestou jsme nejenže získali reklamu pro naši zoo, ale taky jsme poskytli tip na skvělý výlet všem turistům. Mapa je přehledná, ale zároveň detailní a je tak skvělým pomocníkem při plánování menších i větších výletů.

Simona Kubičková, Zoologická zahrada Jihlava

Spolupráce s CBS Nakladatelství s.r.o. byla velmi profesionální a na vysoké úrovni. Komunikace byla rychlá a k naší úplné spokojenosti. Stejně tak výsledek nás určitě nezklamal, ale naopak nadchl. Určitě bych toto nakladatelství všem doporučila.

Mgr. Radka Janečková, Městys Měřín

Nebude vás to stát železné úspory

Možná si teď říkáte, že to zní hezky, ale kolik to stojí? Máme pro vás dobrou zprávu, povídání o vaší obci, městě, škole či firmě nestojí ani korunu!
Tradiční turistickou mapu KČT Křivoklátsko a Rakovnicko nabízíme v balíčcích, které dle velikosti obsahují předem dané počty skládaných map i venkovních tabulí a samozřejmě poutavý text o vás. A právě skládané mapy vás vyjdou na pouhých 99,- Kč bez DPH. Za tuto cenu se stanete součástí tradiční turistické mapy, získáte zajímavý dárek pro vaše občany či zaměstnance, budete se propagovat originálním způsobem a to vše prakticky bez práce.

Po vydání nabízíme mapy našim zákazníkům na e-shopu za 149,- Kč bez možnosti vlastní prezentace a aktualizace.

Zapojení se do projektu tak přináší mnoho nesporných výhod!

Vyjděte s novou mapou KČT

Mapy připravujeme s parťáky z Klubu českých turistů

Klub českých turistů sdružuje zájemce o turistiku a pobyt v přírodě, pořádá turistické akce pro členy i veřejnost, značí turistické trasy všech typů, provozuje síť turistických chat, chrání přírodu a v současné době sdružuje více jak 33 tisíc členů.
KČT se navíc starají o faktickou správnost všech našich ručně malovaných map. A jelikož to jsou profíci ve svém oboru, rozhodli jsme se spolupracovat více, a to právě na aktualizaci jejich turistických map.

Jsme tu pro Vás

Projekt turistická mapa KČT Křivoklátsko a Rakovnicko startuje právě v těchto dnech a bude pokrývat celou oblast mapy č. 33 od Horoviček až po Králův Dvůr. Pokud jste z této lokality, neváhejte a využijte tuto jedinečnou příležitost.


Mapa má navíc omezenou kapacitu, proto je důležité neotálet. Spojte se s naší regionální projektovou manažerkou ještě dnes. Ing. Lenka Dadoková je vám k dispozici na telefonním čísle +420 606 850 322 a nebo na e-mailu dadokova@cbs-cesko.cz.

Případně vyplňte kontaktní formulář a my se vám ozveme sami.

Ing. Lenka Dadoková

Neváhejte a zapojte se do jedinečného projektu

Korespondenční adresy

CBS Nakladatelství s. r. o.
Vodní 1972, 760 01 Zlín
Česká republika

Pobočka Pardubice
Sukova tř. 1556, 530 02 Pardubice
Česká republika

+420 774 479 544
info@cbs-cesko.cz

Fakturační údaje

CBS Nakladatelství s. r. o.
Vodní 1972, 760 01 Zlín
Česká republika

IČ: 24804584
DIČ: CZ24804584