NOVINKA - aktualizovaná mapa KČT PODŘIPSKO - druhá s unikátní aplikací MAP EXPLORER!

27. července 2023

Právě vychází další aktualizovaná turistická mapa KČT č. 9 PODŘIPSKO, která je druhou mapou s unikátní aplikací Map Explorer. Ta z této papírové mapy udělá velký interaktivní displej.

Nechte mapu promluvit

Papírová mapa je nepostradatelným pomocníkem každého cestovatele a turisty. K vybranému cíli vám ukáže nejen správný směr, ale také všechny možné varianty tras, které vás tam zavedou.

Ne z každé ale můžete vyčíst, co je na vybrané trase skutečně zajímavé a kde by bylo dobré se na chvíli zastavit, přestože zajímavá místa zvýrazněná jsou. Jistě, můžete si předem vše nastudovat. Ale co když bude váš výlet okamžitým nápadem a čas k vyhledávání informací mít nebudete?

Tehdy nastane ta pravá chvíle použít aplikaci Map Explorer a zaměřit svůj chytrý telefon na místa, která vás zajímají. V tom okamžiku se na displeji objeví všechny zájmové body na vaší trase – přírodní a turistické zajímavosti , památky, muzea, obce či vodní plochy a mnohé další.

A pak už je to na vás. Vyberete si na displeji to, co by vás mohlo zajímat, kliknete na uvedený bod a zobrazí se vám fotografie, popis a odkaz na webovou stránku nebo video, kde se o daném místě můžete dozvědět vše potřebné. Zároveň si sami můžete v kategoriích nastavit to, co zajímá právě vás a která místa byste chtěli vidět vy. Prostřednictvím aplikace tak můžete spatřit a poznat mnohem více než kdy dříve, protože v terénu popis zajímavého a v mapě zvýrazněného místa mnohdy z různých důvodů chybí.

A jak na to? Stačí si do svého telefonu stáhnout Map Explorer a pak naskenovat čárový kód mapy, která tuto aplikaci podporuje. A jakmile se pustíte do objevování, zjistíte, že i mapa může někdy promluvit.

Nyní můžete nechat promluvit i novou aktualizovanou mapu č. 9 PODŘIPSKO

Aktualizovaná turistická mapa KČT č. 9 PODŘIPSKO

Podřipsko

Krajina mezi dolním Povltavím, Slánskem, dolním Poohřím a Roudnickem je tradičně známa pod souhrnným názvem Podřipsko. Tato oblast se ovšem prolíná i s dalšími přirozenými celky. Přesto již podle slov Pavla Stránského (1583–1657), autora prvního úplného popisu Čech, se k hoře Říp (456 m) hlásí veškerá místa, ze kterých je možno tuto nejpamátnější horu spatřit.

Území této mapy je tvořeno nížinami Dolnooharské tabule, členitým reliéfem Pražské plošiny a zčásti Středolabskou tabulí. Mnoho potoků, které odvádějící vody z převážně polnohospodářského a většinou jen v okrajových částech poněkud zalesněného kraje, zde směřuje k řekám Vltava, Labe a Ohře. Podnebí je zde mírné a relativně teplé, ovšem na Slánsku s nejnižšími průměrnými srážkami u nás.

Osídlení tohoto regionu lze sledovat od pravěkých dob. Podřipsko je však především spjato s prvopočátky naší historie, jak dokládá zejména pověst o příchodu kmene Čechů na Říp. Budeč a Levý Hradec pak náležely k sídlům, ze kterých (spolu s Prahou) vytvářeli Přemyslovci jednotný stát. Roudnice nad Labem byla po staletí útočištěm nejvyšších církevních představitelů země a Slaný od 14. stol. střediskem krajské správy. Husitské hnutí, pobělohorská doba a války v 18. stol. výrazně dolehly na toto území, které se naopak dočkalo nevšedního průmyslového a dopravního rozmachu od pol. 19. stol. Tehdy se také Podřipsko stalo nositelem vlasteneckého uvědomění, vzešlo odtud mnoho vynikajících osobností a uchovalo se nemálo památek.

Aktualizovaná turistická mapa KČT č. 9 PODŘIPSKO

Všechny lokality popsané v textu jsou v mapě shodným způsobem zvýrazněné (podtržení, zarámování nebo podbarvení v téže barvě). Zadní strana je věnována seznámení se se zajímavými místy zakreslenými v mapě, případně s celým regionem, nově zde najdete i prezentace partnerů, kteří se na vzniku aktualizované mapy podíleli. Jako bonus je zde abecední rejstřík, který vám umožní najít libovolné v textu popsané heslo i jeho polohu na mapě.

Aktualizovaná turistická mapa KČT č. 9 PODŘIPSKO

Mapa prošla kompletní podrobnou aktualizací každé lokality, v mapě jsou zaznačené:

  • Pěší turistické trasy
  • Lyžařské turistické trasy
  • Obsah mapy vhodný i pro vodáky

Tato mapa se vám nikdy nevybije, nikdy neztratí signál a ještě se stane příjemnou vzpomínkou na prožité chvíle v přírodě.

Korespondenční adresy

CBS Nakladatelství s. r. o.
Vodní 1972, 760 01 Zlín
Česká republika

Pobočka Pardubice
Sukova tř. 1556, 530 02 Pardubice
Česká republika

+420 774 479 544
info@cbs-cesko.cz

Fakturační údaje

CBS Nakladatelství s. r. o.
Vodní 1972, 760 01 Zlín
Česká republika

IČ: 24804584
DIČ: CZ24804584