Vychází první turistická mapa KČT s unikátní aplikací MAP EXPLORER!

23. června 2023

Aktualizovaná turistická mapa KČT č. 33 KŘIVOKLÁTSKO a RAKOVNICKO je první mapou, která podporuje unikátní aplikaci Map Explorer, která z mapy udělá velký interaktivní displej.

Nechte mapu promluvit

Papírová mapa je nepostradatelným pomocníkem každého cestovatele a turisty. K vybranému cíli vám ukáže nejen správný směr, ale také všechny možné varianty tras, které vás tam zavedou.

Ne z každé ale můžete vyčíst, co je na vybrané trase skutečně zajímavé a kde by bylo dobré se na chvíli zastavit, přestože zajímavá místa zvýrazněná jsou. Jistě, můžete si předem vše nastudovat. Ale co když bude váš výlet okamžitým nápadem a čas k vyhledávání informací mít nebudete?

Tehdy nastane ta pravá chvíle použít aplikaci Map Explorer a zaměřit svůj chytrý telefon na místa, která vás zajímají. V tom okamžiku se na displeji objeví všechny zájmové body na vaší trase – přírodní a turistické zajímavosti , památky, muzea, obce či vodní plochy a mnohé další.

A pak už je to na vás. Vyberete si na displeji to, co by vás mohlo zajímat, kliknete na uvedený bod a zobrazí se vám fotografie, popis a odkaz na webovou stránku nebo video, kde se o daném místě můžete dozvědět vše potřebné. Zároveň si sami můžete v kategoriích nastavit to, co zajímá právě vás a která místa byste chtěli vidět vy. Prostřednictvím aplikace tak můžete spatřit a poznat mnohem více než kdy dříve, protože v terénu popis zajímavého a v mapě zvýrazněného místa mnohdy z různých důvodů chybí.

A jak na to? Stačí si do svého telefonu stáhnout Map Explorer a pak naskenovat čárový kód mapy, která tuto aplikaci podporuje. A jakmile se pustíte do objevování, zjistíte, že i mapa může někdy promluvit.

Nyní můžete nechat promluvit novou aktualizovanou mapu č. 33 KŘIVOKLÁTSKO a RAKOVNICKO

33 KŘIVOKLÁTSKO a RAKOVNICKO, 8. vydání 2023

Křivoklátsko a Rakovnicko

Území zobrazené na mapě náleží 4 celkům Poberounské soustavy (subprovincie): Křivoklátské vrchovině (vých. a jv. část), Rakovnické pahorkatině (záp. a sz. část), Plaské pahorkatině (jz. část) a Džbánu (sev. okraj mapy v okolí Nového Strašecí). Nepatrným výběžkem sem (do prostoru Zdic) zasahuje i Hořovická pahorkatina.

Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko

Byla vyhlášena v r. 1978 na rozloze 628 km2. Jako přírodovědecky vysoce hodnotné území byla zařazena do sítě biosférických rezervací UNESCO. Chrání jedinečná společenstva ve velmi členitém terénu podél řečiště Berounky a jejích přítoků – různé typy doubrav, lesostepi, stepi i zvláštní společenstva skalních výchozů. Zdejší flóra i fauna je bohatá na vzácné a ohrožené druhy. Území je hodnotné i z geologického a geomorfologického hlediska, o čemž svědčí bohaté nálezy fosilií i výskyt různých forem zvětrávání a odnosu hornin (např. mrazové sruby). Lze navštívit jen ta chráněná území, která jsou přístupná po vyznačených turistických trasách – vybočení z tras je zakázáno! Zákaz sběru rostlin, živočichů, nerostů i fosilií!

Národní geopark Barrandien

Nejrozsáhlejší geopark v ČR, zahrnující území CHKO Brdy, Český kras a Křivoklátsko, získal certifikát v r. 2020. Oblast o rozloze 4316 km2 zasahuje do 3 krajů – Hlavní město Praha (26 km2), Středočeský kraj (2209 km2) a Plzeňský kraj (1842 km2) – a je rozdělena do 5 oblastí (Praha, Berounsko, Brdy, Rakovnicko a Plzeňsko). Mimořádně cenná je pestrá mozaika geologických a paleontologických zajímavostí z období starších prvohor (kambrium, ordovik, silur a devon) včetně celosvětově významné hranice silur–devon.

Více na www.geoparkbarrandien.cz

33 KŘIVOKLÁTSKO a RAKOVNICKO, 8. vydání 2023

Všechny lokality popsané v textu jsou v mapě shodným způsobem zvýrazněné (podtržení, zarámování nebo podbarvení v téže barvě). Zadní strana je věnována seznámení se se zajímavými místy zakreslenými v mapě, případně s celým regionem, nově zde najdete i prezentace partnerů, kteří se na vzniku aktualizované mapy podíleli. Jako bonus je zde abecední rejstřík, který vám umožní najít libovolné v textu popsané heslo i jeho polohu na mapě.
Součástí mapy je brožura s popisem a fotografiemi měst a obcí.

33 KŘIVOKLÁTSKO a RAKOVNICKO, 8. vydání 2023

Mapa prošla kompletní podrobnou aktualizací každé lokality, v mapě jsou zaznačené:

  • Pěší turistické trasy
  • Lyžařské turistické trasy
  • Obsah mapy vhodný i pro vodáky

Tato mapa se vám nikdy nevybije, nikdy neztratí signál a ještě se stane příjemnou vzpomínkou na prožité chvíle v přírodě.

Korespondenční adresy

CBS Nakladatelství s. r. o.
Vodní 1972, 760 01 Zlín
Česká republika

Pobočka Pardubice
Sukova tř. 1556, 530 02 Pardubice
Česká republika

+420 774 479 544
info@cbs-cesko.cz

Fakturační údaje

CBS Nakladatelství s. r. o.
Vodní 1972, 760 01 Zlín
Česká republika

IČ: 24804584
DIČ: CZ24804584